متاسفانه اوضاع اسفناک بیکاری، دربین جوانان یاس و نامیدی ایجاد کرده و نبود شغل مناسب، یکی از بزرگترین مشکلات جوانان امروز است جوانی که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی مناسب، توانایی پیدا کردن شغلی که حداقل های یک زندگی معمولی را پاسخگو باشد را نداشته و به همین خاطر با یاس و ناامیدی به هر دری می زند. از کار کردن در پیک متوری گرفته تا ویزیتوری کالاهای مختلف